Oferta educațională Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu”, an școlar 2020-2021

Prezentare Colegiul Economic ”Costin C. Kiritescu

Prezentare învățământ dual Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu”

BAZA MATERIALĂ

  • 17 de săli de clasă
  • Laboratoare: fizică, biologie,  chimie, tehnologii
  • Cabinete multimedia, cabinete de informatică, cabinet de consiliere şi orientare
  • Club European
  • Cabinete de firmă de exercițiu
  • Sala de sport, vestiare echipate conform normelor în vigoare;
  • Biblioteca (circa 15.298 de volume în limba română şi alte limbi, de beletristica şi de specialitate; casete video, albume)
  • Cabinet medical
  • Teren de sport
  • Suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 4197 mp, din care suprafaţă construită – 4074 mp.