Învățământ gimnazial 1 clasă, clasa a V-a, intensiv engleză

Învățământ liceal  6 clase, clasa a IX-a, filiera Tehnologică, profil Servicii

Domeniul pregătirii de bază Economic – 4 clase, calificarea profesională Tehnician în activități economice

Domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație – 2 clase, calificarea profesională Tehnician în turism

Învățământ profesional 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională comerciant –  vânzator