EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2024

Variantele/modelele de subiecte, precum și baremele de evaluare şi de notare elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare pentru toate evaluările, examenele şi concursurile naționale http://subiecte.edu.ro/2024/bacalaureat/

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2023

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2022

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2021

Ordin 5453.31.08.2020 Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat national 2021

Calendarul examenului de bacalaureat national 2021 – Anexa 1 a ordinului 5453.2020

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2020

Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie, sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel:

  • 24 august: Limba și literatura română – E.a)
  • 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
  • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d)
  • 27 august: Limba și literatura maternă –  proba E.b)
  • 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie: Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale 
  • 2 septembrie (până la ora 12:00):Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise; depunerea contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00
  • 5 septembrie: Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

ORDIN nr. 4.341 din 27 mai 2020 pentru echivalarea, recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, examenul de bacalaureat 2020

Anexa 2 Cererea de înscriere la examenul de bacalaureat 2020

OMEC nr. 4307 din 21.05.2020 modificarea și completarea OMEN nr. 4.950 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

Repartizarea elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a privind pregătirea pentru examenele Evaluare Națională și Bacalaureat, perioada 2-12 iunie 2020

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat

Procedura MEC nr. 26361 din 14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii care susțin examenele naționale 2020

Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2019

Anunț proba D de evaluare a competențelor digitale

Repartizarea candidaților pentru proba D de evaluare a competențelor digitale

Repartizarea candidaților pentru proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Informare pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a privind simularea Examenului de Bacalaureat

Lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a, an scolar 2018-2019

Lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a, an scolar 2018-2019

OMEN nr. 3185 din 18.02.2019 Anexa 1 Calendarul simularii probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, pentru elevii claselor a XI-a, a XII-, an scolar 2018-2019

Modele orientative de subiecte pentru Examenul de Bacalaureat 2019 http://subiecte.edu.ro/2019/

OMEN 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2018

Repartizarea elevilor pe săli, Simulare Examen Bacalaureat 2018, Proba Ed)

Repartizarea elevilor pe săli, Simulare Examen Bacalaureat 2018, Proba Ec) Matematica

Repartizarea elevilor pe săli, Simulare Examen Bacalaureat 2018, Proba Ed) Limba și literatura română

Simulare examene naționale, an școlar 2017-2018

Modele orientative de subiecte pentru Examenul de Bacalaureat 2018  http://www.subiecte2017.edu.ro/2017/

Proba C de evaluare a competențelor lingvistice – ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ – Proba ORALĂ are loc în ziua de joi, 22.02.2018, începând de la ora 9.00, cu respectarea planificării.

Proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, formată din proba de audiție și respectiv din proba scrisă, se desfășoară în ziua de miercuri, 21.02.2018.

Accesul elevilor în săli este permis pe baza cărții de identitate în intervalul orar 11.15-11.30.

Repartizare Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba orală

Repartizare Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Repartizare Proba D – Proba de evaluare a competențelor digitale

Proba de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în zilele 16,19, 20 februarie 2018, începând cu ora 13.

Accesul elevilor în sală se face la ora 12:30, fiecare elev având asupra sa un act de identitate.

Repartizare Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Program Colegiul Economic ” Costin C. Kirițescu” intervalul 12 februarie 2018 – 22 februrie 2018

OMEN nr. 4792 din 31.08.2017 Examen de Bacalaureat 2018

EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2017

Repartizarea pe comisii Proba A – Proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba română

În perioada 22-26 Mai 2017, are loc înscrierea candidaților la prima sesiune a Examenului de Bacalaureat

OMENCS nr. 5.070 din 31.08.2016 Examen de bacalaureat 2017

Calendar Examen de Bacalaureat 2017

Simulare Bacalaureat 2017