Clasele a IX-a, an scolar 2019-2020

Program depunere dosare de înscriere pentru elevii repartizați în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020

Grafic de desfășurare a examenelor de situații neîncheiate, corigențe

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență, pentru clasele de învățământ gimnazial, liceal, profesional , an școlar 2018-2019

Rezultate test aptitudini și cunoștințe pentru admitere în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Echivalarea examenelor de limba engleza pentru admiterea în clasa a V-a an scolar 2019-2020

Rezultate exemenul de certificare a competente profesionale nivel 4

Repartizarea candidatilor pentru sustinerea examenului de competenta profesionala nivel 4

Proba C, întelegerea unui text audiat și proba scrisă, se desfășoară miercuri, 12.06.2019.

Accesul în săli se face la ora 11:00. Candidații vor vea asupra lor documentele de identitate (C.I./B.I.) și pix de culoare albastră.

 

Proba C, proba orală, se desfășoară joi, 13.06.2019 și vineri, 14.06.2019, conform planificării pe intervale orare afișate.

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, an școlar 2019-2020

ÎNSCRIEREA ELEVILOR  PENTRU CLASA a Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, an școlar 2019-2020V-a, ANUL ȘCOLAR 2019-2020, SE FACE ÎN PERIOADA 20.05.2019 – 12.06.2019

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Învățământ gimnazial 1 clasă, clasa a V-a, intensiv engleză

Învățământ liceal  6 claseclasa a IX-a, filiera Tehnologică, profil Servicii

Domeniul pregătirii de bază Economic – 4 clase, calificarea profesională Tehnician în activități economice

Domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație – 2 clase, calificarea profesională Tehnician în turism

Învățământ profesional dual, 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională comerciant –  vânzator

Învățământ profesional dual, 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională  lucrător – hotelier

 

Ordin Nr. 4824.2018 Grafic de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

 

Informare privind programul elevilor pe perioada simulării Examenului de Bacalaureat

Informare pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a privind simularea Examenului de Bacalaureat

Informare pentru elevii claselor a VII-a, a VIII-a privind simularea Evaluării Naționale 2019

Repartizarea pe săli pentru elevii claselor a VIII-a, a VII-a la simularea Evaluării Naționale 2019

Informare clasa a V-a, a VI-a pentru zilele 11, 12 Martie 2019

Anunt ocupare post SECRETAR SEF

 

Revista ”Confluențe didactice între tradiție și modernitate”

Formularul on-line de înscriere la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu ”Costin C. Kirițescu”, ediția a XVI-a, 4-5 aprilie 2019,București

Regulamentul Târgului Firmelor de Exercițiu al Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu”, ediția a XVI-a, 4-5 aprilie 2019, București

 

Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2018

Componența claselor a IX-a, an școlar 2018-2019

Program eliberare diplome de bacalaureat

Acte necesare înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

Program înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

Concurs de admitere în clasa a V-a, 18 iunie 2018, repartizarea candidaților pe săli

Lista elevilor înscriși în clasa a V-a, an școlar 2018-2019

Programul de înscriere în învățământul profesional dual

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, intensiv engleză, an școlar 2018-2019

Repartizarea candidaților pentru susținerea Examenului de competență profesională, nivel 4

Invitație Ziua Portilor Deschise Colegiul Economic Costin C. Kirițescu

Admitere în învățământul profesional dual, an școlar 2018-2019

Admitere clasa a V-a, an școlar 2018-2019

Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor stabilite conform OMEN 5485 din 13.11.2017, an școlar 2018-2019

Concurs Regional ANTREPRENOR DE SUCCES 2018  Înscrieri aici

Proiect Târgul librăriilor

Simulare examene naționale, an școlar 2017-2018

Repartizare Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Repartizare Proba D – Proba de evaluare a competențelor digitale

Repartizare Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română