ADMITERE CLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE STAT, AN ȘCOLAR 2020-2021

În atenția elevilor repatizați computerizat în data de 10.07.2020

Programul de depunere a dosarelor de înscriere în clasa a IX-a

Acte necesare înscrierii în clasa a IX-a

Cerere de înscriere în clasa a IX-a, specializarea Tehnician în activități economice

Cerere de înscriere în clasa a IX-a, specializarea Tehnician în turism

Contract educațional+acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ADMITERE CLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, AN ȘCOLAR 2020-2021

Lista candidatilor înscriși pentru admiterea în învățământul dual, calificarea comerciant – vânzător

BACALAUREAT 2020, SESIUNEA IUNIE-IULIE

Programarea candidaților privind accesul în centrul de examen Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” în zilele 22, 24, 25 iunie 2020

 

Rezultate echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice de comunicare în limba română

Rezultate echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Rezultate echivalarea și recunoașterea competențelor digitale

Tabel nominal elevii care au solicitat recunoaștera și echivalarea rezultatelor obținute la examenle cu recunoaștere internațională cu proba de evaluare a competențelor digitale

Tabel nominal elevii care au solicitat recunoaștera și echivalarea rezultatelor obținute la examenle cu recunoaștere internațională cu proba de evaluare a competențelor lingvistice

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

22 IUNIE 2020, INTERVAL ORAR 16:00-19:00, 23 IUNIE  2020 INTERVAL ORAR 08:00-12:00

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR  PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ

Model cerere contestație se descarcă de aici

În atentia candidaților la Examenul de Evaluare Națională

Luni, 15 iunie 2020, Limba si literatura română 

Miercuri, 17 iunie 2020, Matematică

Accesul elevilor în unitatea de învățământ se face începând cu ora 7:30, pe baza cărților de identitate  sau a certificatului de naștere+carnetul de elev cu poză.

Accesul elevilor în săli este permis până cel târziu ora 8:30.

Anunț privind EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ

Repartizare candidați Examenul de Evaluare Națională, proba Matematică Centrul de Examen Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu

Repartizare candidați Examenul de Evaluare Națională, proba Limba Română, Centrul de Examen Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu

Rezultate finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a, cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională,  an școlar 2020-2021

În atenția părinților și a elevilor clasei a VIII-a

Marți, 9 iunie 2020, ora 18, va avea loc acțiunea de instruire cu părinții și elevii clasei a VIII-a, pentru prezentarea Metodologiei și a Calendarului de admitere în învățământul liceal, profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2020-2021. Acțiunea se va desfășura online, pe aplicația ZOOM, link-ul de conectare va fi primit de către fiecare părinte și elev. Vor participa director, prof. Enache Gabriela, consilier școlar, prof. Jarnea Claudia, diriginte, prof. Cotan Violeta.

Rezultatele obținute la examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 4, 4 iunie 2020

Rezultatele obținute la examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 4, 3 iunie 2020

Rezultatele obținute la examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 4, 2 iunie 2020

 

Repartizarea elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a privind pregătirea pentru examenele Evaluare Națională și Bacalaureat, perioada 2-12 iunie 2020

Procedura MEC nr. 26361 din 14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii care susțin examenele naționale 2020

ORDIN nr. 4.341 din 27 mai 2020 pentru echivalarea, recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, examenul de bacalaureat 2020

Anexa 2 Cererea de înscriere la examenul de bacalaureat 2020

OMEC nr. 4307 din 21.05.2020 modificarea și completarea OMEN nr. 4.950 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

Ordin de modificare și completare a OMEN nr. 4916 din 2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Ordin 4916 din 2019 privind organizarea si desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2019-2020

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat

OMEC nr. 4249 din 13 Mai 2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5.079 din 2016

Ordinul conține precizări privind încheierea situațiilor școlare în anul școlar 2019-2020, fiind prezentate urmatoarele situații:

1. dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două note;

2. dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două note;

3. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru;

4. dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note;

5. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală;

6. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note;

7. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală;

8. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note;

d) valorificarea activității on-line prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal;

e) pentru elevii din învățământul profesional și tehnic, încheierea situației școlare la modulele studiate doar în semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea on-line, se desfășoară astfel: cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală.”

 

Ordin comun OMEC nr. 4267 din 18.05.2020 și Ordin MS nr. 841 din 19.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în instituțiile de învățământ

Plan operațional de intervenție educațională

OMEC nr. 4019 din 06.04.2020 privind suspendarea EN 2, 4, 6 si a simulărilor examenelor nationale EN8 si BAC

 

Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului  didactic de predare, an scolar 2020-2021

Formular 230

Proiectul Strengthening-up civic skills for students in order to promote diversity and tolerance in schools

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

Ordin 4916 din 2019 privind organizarea si desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2019-2020

OMEN nr. 4946 din 27.08.2019 Evaluarea natională la finalul clasei a VI-a, an scolar 2019-2020

ORDIN nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

Ordin Nr. 4909/2019 Grafic de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019-2020

OMEN 3191 din 20.02.2019 Structura anului scolar 2019-2020

Clasele a IX-a, an scolar 2019-2020

Program depunere dosare de înscriere pentru elevii repartizați în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020

Grafic de desfășurare a examenelor de situații neîncheiate, corigențe

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență, pentru clasele de învățământ gimnazial, liceal, profesional , an școlar 2018-2019

Rezultate test aptitudini și cunoștințe pentru admitere în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Echivalarea examenelor de limba engleza pentru admiterea în clasa a V-a an scolar 2019-2020

Rezultate exemenul de certificare a competente profesionale nivel 4

Repartizarea candidatilor pentru sustinerea examenului de competenta profesionala nivel 4

Proba C, întelegerea unui text audiat și proba scrisă, se desfășoară miercuri, 12.06.2019.

Accesul în săli se face la ora 11:00. Candidații vor vea asupra lor documentele de identitate (C.I./B.I.) și pix de culoare albastră.

 

Proba C, proba orală, se desfășoară joi, 13.06.2019 și vineri, 14.06.2019, conform planificării pe intervale orare afișate.

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, an școlar 2019-2020

ÎNSCRIEREA ELEVILOR  PENTRU CLASA a Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, an școlar 2019-2020V-a, ANUL ȘCOLAR 2019-2020, SE FACE ÎN PERIOADA 20.05.2019 – 12.06.2019

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Învățământ gimnazial 1 clasă, clasa a V-a, intensiv engleză

Învățământ liceal  6 claseclasa a IX-a, filiera Tehnologică, profil Servicii

Domeniul pregătirii de bază Economic – 4 clase, calificarea profesională Tehnician în activități economice

Domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație – 2 clase, calificarea profesională Tehnician în turism

Învățământ profesional dual, 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională comerciant –  vânzator

Învățământ profesional dual, 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională  lucrător – hotelier

 

Ordin Nr. 4824.2018 Grafic de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

 

Informare privind programul elevilor pe perioada simulării Examenului de Bacalaureat

Informare pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a privind simularea Examenului de Bacalaureat

Informare pentru elevii claselor a VII-a, a VIII-a privind simularea Evaluării Naționale 2019

Repartizarea pe săli pentru elevii claselor a VIII-a, a VII-a la simularea Evaluării Naționale 2019

Informare clasa a V-a, a VI-a pentru zilele 11, 12 Martie 2019

Anunt ocupare post SECRETAR SEF

 

Revista ”Confluențe didactice între tradiție și modernitate”

Formularul on-line de înscriere la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu ”Costin C. Kirițescu”, ediția a XVI-a, 4-5 aprilie 2019,București

Regulamentul Târgului Firmelor de Exercițiu al Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu”, ediția a XVI-a, 4-5 aprilie 2019, București

 

Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2018

Componența claselor a IX-a, an școlar 2018-2019

Program eliberare diplome de bacalaureat

Acte necesare înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

Program înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

Concurs de admitere în clasa a V-a, 18 iunie 2018, repartizarea candidaților pe săli

Lista elevilor înscriși în clasa a V-a, an școlar 2018-2019

Programul de înscriere în învățământul profesional dual

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, intensiv engleză, an școlar 2018-2019

Repartizarea candidaților pentru susținerea Examenului de competență profesională, nivel 4

Invitație Ziua Portilor Deschise Colegiul Economic Costin C. Kirițescu

Admitere în învățământul profesional dual, an școlar 2018-2019

Admitere clasa a V-a, an școlar 2018-2019

Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor stabilite conform OMEN 5485 din 13.11.2017, an școlar 2018-2019

Concurs Regional ANTREPRENOR DE SUCCES 2018  Înscrieri aici

Proiect Târgul librăriilor

Simulare examene naționale, an școlar 2017-2018

Repartizare Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Repartizare Proba D – Proba de evaluare a competențelor digitale

Repartizare Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română