Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului  didactic de predare, an scolar 2020-2021

Formular 230

Proiectul Strengthening-up civic skills for students in order to promote diversity and tolerance in schools

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

Ordin 4916 din 2019 privind organizarea si desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2019-2020

OMEN nr. 4946 din 27.08.2019 Evaluarea natională la finalul clasei a VI-a, an scolar 2019-2020

ORDIN nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

Ordin Nr. 4909/2019 Grafic de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019-2020

OMEN 3191 din 20.02.2019 Structura anului scolar 2019-2020

Clasele a IX-a, an scolar 2019-2020

Program depunere dosare de înscriere pentru elevii repartizați în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2019-2020

Grafic de desfășurare a examenelor de situații neîncheiate, corigențe

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență, pentru clasele de învățământ gimnazial, liceal, profesional , an școlar 2018-2019

Rezultate test aptitudini și cunoștințe pentru admitere în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Echivalarea examenelor de limba engleza pentru admiterea în clasa a V-a an scolar 2019-2020

Rezultate exemenul de certificare a competente profesionale nivel 4

Repartizarea candidatilor pentru sustinerea examenului de competenta profesionala nivel 4

Proba C, întelegerea unui text audiat și proba scrisă, se desfășoară miercuri, 12.06.2019.

Accesul în săli se face la ora 11:00. Candidații vor vea asupra lor documentele de identitate (C.I./B.I.) și pix de culoare albastră.

 

Proba C, proba orală, se desfășoară joi, 13.06.2019 și vineri, 14.06.2019, conform planificării pe intervale orare afișate.

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, an școlar 2019-2020

ÎNSCRIEREA ELEVILOR  PENTRU CLASA a Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, an școlar 2019-2020V-a, ANUL ȘCOLAR 2019-2020, SE FACE ÎN PERIOADA 20.05.2019 – 12.06.2019

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Învățământ gimnazial 1 clasă, clasa a V-a, intensiv engleză

Învățământ liceal  6 claseclasa a IX-a, filiera Tehnologică, profil Servicii

Domeniul pregătirii de bază Economic – 4 clase, calificarea profesională Tehnician în activități economice

Domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație – 2 clase, calificarea profesională Tehnician în turism

Învățământ profesional dual, 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională comerciant –  vânzator

Învățământ profesional dual, 1 clasă, clasa a IX-a, calificarea profesională  lucrător – hotelier

 

Ordin Nr. 4824.2018 Grafic de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

 

Informare privind programul elevilor pe perioada simulării Examenului de Bacalaureat

Informare pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a privind simularea Examenului de Bacalaureat

Informare pentru elevii claselor a VII-a, a VIII-a privind simularea Evaluării Naționale 2019

Repartizarea pe săli pentru elevii claselor a VIII-a, a VII-a la simularea Evaluării Naționale 2019

Informare clasa a V-a, a VI-a pentru zilele 11, 12 Martie 2019

Anunt ocupare post SECRETAR SEF

 

Revista ”Confluențe didactice între tradiție și modernitate”

Formularul on-line de înscriere la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu ”Costin C. Kirițescu”, ediția a XVI-a, 4-5 aprilie 2019,București

Regulamentul Târgului Firmelor de Exercițiu al Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu”, ediția a XVI-a, 4-5 aprilie 2019, București

 

Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2018

Componența claselor a IX-a, an școlar 2018-2019

Program eliberare diplome de bacalaureat

Acte necesare înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

Program înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2018-2019

Concurs de admitere în clasa a V-a, 18 iunie 2018, repartizarea candidaților pe săli

Lista elevilor înscriși în clasa a V-a, an școlar 2018-2019

Programul de înscriere în învățământul profesional dual

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a, intensiv engleză, an școlar 2018-2019

Repartizarea candidaților pentru susținerea Examenului de competență profesională, nivel 4

Invitație Ziua Portilor Deschise Colegiul Economic Costin C. Kirițescu

Admitere în învățământul profesional dual, an școlar 2018-2019

Admitere clasa a V-a, an școlar 2018-2019

Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor stabilite conform OMEN 5485 din 13.11.2017, an școlar 2018-2019

Concurs Regional ANTREPRENOR DE SUCCES 2018  Înscrieri aici

Proiect Târgul librăriilor

Simulare examene naționale, an școlar 2017-2018

Repartizare Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Repartizare Proba D – Proba de evaluare a competențelor digitale

Repartizare Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română