EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2024

Variantele/modelele de subiecte, precum și baremele de evaluare şi de notare elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare pentru toate evaluările, examenele şi concursurile naționale http://subiecte.edu.ro/2024/evaluarenationala/modeledesubiecte/

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2023

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

Ordin 5455.31.08.2020 Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2020-2021

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2020-2021, anexa ordinului 5455.31.08.2020

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Rezultate finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a, cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională,  an școlar 2020-2021

Repartizarea elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a privind pregătirea pentru examenele Evaluare Națională și Bacalaureat, perioada 2-12 iunie 2020

Ordin de modificare și completare a OMEN nr. 4916 din 2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Ordin 4916 din 2019 privind organizarea si desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2019-2020

Procedura MEC nr. 26361 din 14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii care susțin examenele naționale 2020

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Modele orientative de subiecte pentru Evaluarea Nationala  2019 http://subiecte.edu.ro/2019/

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

OMEN nr. 3185 din 18.02.2019, Anexa_1  Calendarul pentru simularea Evaluarii Nationale, an scolar 2018-2019, pentru elevii clasei a VII-a si elevii clasei a VIII-a OMEN nr. 3185 din 18.02.2019

Lista continuturilor pentru simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VII-a, an scolar 2018-2019

Lista continuturilor pentru simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, an scolar 2018-2019

Modele orientative de subiecte pentru Evaluarea Nationala  2019 http://subiecte.edu.ro/2019/

OMEN 4813 din 29.09.2018 Organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a 2019

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

OMEN nr. 4793 din 31.08.2017 – Organizarea și desfășurarea Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

Modele orientative de subiecte pentru Examenul Evaluare Națională http://subiecte.edu.ro/2018/

EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

ORDIN 5071 Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul școlar 2016-2017

Calendar Evaluarea Națională 2017

Simulare Evaluare Națională