Echipa managerială

Director Prof. ENACHE GABRIELA

Director adjunct Prof. ALEXE NICOLETA MONICA

Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Prof. ȘERBAN IULIANA

Membri ai Consiliului de Administrație

1.Prof. Enache Gabriela – președinte

2.Prof. Alexe Nicoleta Monica

3.Prof. Ile Larisa Florența

4.Prof. Negoianu Nicoleta

5.Prof. Șerban Iuliana

6.Prof. Platon Olimpia

7.Dl. Căliman Constantin – Reprezentant al părinților

8.Dl. Copaci Constantin – Alin – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

9.Dl. Florescu Ștefan – Viorel – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

10.Dna. Gheorghe Cristina – Reprezentant operatori economici parteneri

11.Dna. Anton Emanuela – Reprezentant operatori economici parteneri

12.Dna Gheorghiu Andreea – Reprezentant operatori economici parteneri

13.Dl. Bălan Cosmin – Reprezentant al Primăriei Sector 6  București

Prof. Popescu Mihaela Minela – Secretar

Prof. Muller Gina – Reprezentant al Sindicatului ”Spiru Haret”

Prof. Pârvulescu Angela – Reprezentant al Sindicatului FSLI