Echipa managerială

Director Prof. ENACHE GABRIELA

Director adjunct Prof. ȘERBAN IULIANA

Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Prof. VĂSII ALINA LOREDANA

Membri ai Consiliului de Administrație

1.Prof. Enache Gabriela – președinte

2.Prof. Șerban Iuliana

3.Prof. Ile Larisa Florența

4.Prof. Platon Olimpia

5.Prof. Văsii Alina Loredana

6.Prof. Szin Emil Adrian

7.Dl. Căliman Constantin – Reprezentant al părinților

8.Dna. Screciu Dana – Reprezentant al părinților

9.Dl. Copaci Constantin – Emil – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

10.Dl. Florescu Ștefan – Viorel – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

11.Dl. Iacob Emanuel – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

12.Dna. Nicolescu Angela – Reprezentant Primar Sector 6

13.Dna. Gheorghe Cristina – Reprezentant operatori economici parteneri

14.Dna. Demian Otilia – Reprezentant operatori economici parteneri

15.Bunduc Mateea Riana – reprezentant al elevilor

16.Prof. Popescu Mihaela Minela – Secretar

17.Prof. Muller Gina – Reprezentant al Sindicatului ”Spiru Haret”

18.Prof. Alexe Nicoleta Monica – Reprezentant al Sindicatului FSLI

Declarații de avere și interese