Echipa managerială

Director Prof. ENACHE GABRIELA

Director adjunct Prof. ALEXE NICOLETA MONICA

Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Prof. ȘERBAN IULIANA

Membri ai Consiliului de Administrație

Prof. Enache Gabriela – președinte

Prof. Alexe Nicoleta Monica

Prof. Ile Larisa Florența

Prof. Grigorescu Luminița

Prof. Negoianu Nicoleta

Prof. Șerban Iuliana

Dl. Bălan Costin – Reprezentant al Primăriei Sector 6 București

Dl. Enache Adrian – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

Dna. Al Tawayah Angelica – Reprezentant al Consiliului Local Sector 6

Dna. Gheorghe Cristina – Reprezentant operatori economici parteneri

Dna. Șelaru Mihaela – Reprezentant operatori economici parteneri

Dl. Rosz Alexandru – Reprezentant operatori economici parteneri

Dl. Căliman Constantin – Reprezentant al părinților

Prof. Popescu Mihaela Minela – Secretar

Prof. Muller Gina – Reprezentant al Sindicatului ”Spiru Haret”

Prof. Pârvulescu Angela – Reprezentant al Sindicatului FSLI